On-line elsősegély tanfolyam.

 

 

A munkahelyeken szükséges elsősegélynyújtás megszervezését a munkáltató számára az 1993. XCIII. Munkavédelmi Törvény 46. § írja elő és a 3/2002. SzCsM-EüM rendelet szabályozza ill. 2007. évtől az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ellenőrzi.

2016.05.27.

 

 

Fenti jogszabályok szerint a „ munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a

veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének

megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi

és szervezési feltételeit,” tehát elsősegély készletet és elsősegély nyújtására

kiképzett személy jelenlétét. A Siómed Kft. „Az alapfokú elsősegélynyújtás

elméleti kérdései.” címmel on-line tanfolyamot tart. A tanfolyam során a

résztvevők a tananyagot e-mailban kapják meg, az erre vonatkozó

tesztkérdésekkel, melyekre a választ szintén e-mailban kell megküldeni

internetes cimünkre: siomed@t-online.hu. A 60% feletti helyes választ adó

tanulók a tanfolyam elvégzéséről postai úton kapják meg az igazolást. A tananyagot

tartalmazó on-line jegyzet ára bruttó 12.700Ft/vizsgázó. Az on-line tananyag

díját a Siómed Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403923-50526777-51711004

számú bankszámlájára kérjük utalni. A jelentkezési lap beérkezése és a

tanfolyam díjának átutalása után postai úton küldjük a számlát.

 


                   Jelentkezési lap

(Olvashatóan kérjük kitölteni !)

A tanfolyam megnevezése: Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam.

A tanfolyamon résztvevő neve: …………………………………………………………………

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………

Lakcíme: …………………………………………………………………………………

Értesítési címe: …………………………………………………………………………………

Telefonszáma: lakás: ………………….mobil: …………………..munkahely: ……………………..

E-mail címe: .........................................................................................................................................

Iskolai végzettsége: ………………………. Szakképzettsége……………………………

Munkahelye neve: ………………………………………………………………………..

Címe: …………………………………………..........……………………………………..

Megrendelő (költségviselő) megnevezése: …......................................................................………………………………………………………….

Címe: ….........……………………………………………………………………………..

Adószáma: --

 

Az on-line jegyzet díja: bruttó 12.700 Ft/fő azaz tizenkettőezerhétszáz forint/fő.

 

Fizetési konstrukció: átutalás

Az on-line tananyag díját a Siómed Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403923-50526777-51711004 számú bankszámlájára kérjük utalni.

Az átutalást követően a jelentkezési lap beérkezése után postai úton küldjük a számlát.

Nyilatkozat:

1. A jelentkezés feltétele az on-line tananyag 12.700Ft/fő díjának átutalása és az olvashatóan kitöltött jelentkezési lap on-line vagy postai úton való megküldése a Siómed Kft. részére.

 

Levelezési cimünk: Siómed Kft. 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

 

2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanfolyamon való részvétel nem a képző intézmény hibájából hiúsul meg, a jelentkezési díjat nem igényelheti vissza.

 

Kelt: …………………, 2016………………………………

 

...…………………………..

Megrendelő