Jelenlegi hely

Archívum

Balatonszárszó egészségügyi ellátórendszerének történeti áttekintése.

 

Bábák:

1749. Posár Judit.

1900-s évek eleje: Veszpréminé,

Gyurcsekné,

1930-s évek: Balogh Józsefné,

Szincsák Györgyné,

1940-1959: Pesti Sándorné.

 

 

Védőnők:

.... - 1969-ig: Hevér Jánosné volt az első védőnő falunkban.

1969-től 1987-ig Stark Ilona védőnő dolgozott Balatonszárszón.

1987.08.01 - 2016.06.30. Egry Ágnes védőnő segítette a kismamákat és csecsemőiket munkájával. Lelkiismeretes és magasszintű tevékenységéért 2015-ben a Budapesti Semmelweis Egyetemen megrendezett "Az Év Védőnője" rendezvényen oklevélben részesült..

2016 - tól napjainkig Tamáskóné Eszlári Szabina a védőnő községünkben. 2005-ben végzett a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében. Védőnőként 2007-től Kötcsén dolgozott.

 

Önálló szakdolgozók:

Fiziotherápiás szakasszisztens:

1998 - .....: Dr Hódiné Májer Ágnes: Pályamódosítás után 1998-ban került az egészségügybe. Szakmai taaanulmányait 2000-ben fejezte be. Ezóta önállóan vezeti az önkormányzati finanszírozásban lévő balatonszárszói fiziotherápiás rendelőt, melyben hét környező település lakossága kap ellátást.

2005-től 2013-ig vezette a balatonszárszói otthonápolási szolgálatot.

2013-tól egészségügyi managerként résztvesz a balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxis munkájában.

 

 

Orvosok:

1930-s évek eleje: Dr Erőss József , Dr Balkányi István. 1948-ban körorvosi székhelyközség lett Balatonszárszó.

Az 50-es években Dr Hámory Vilmos nyugalmazott röntgen szakorvos saját rtg. készülékével

Balatonszárszón is dolgozott.

Dr Krepuska István orvos professzornak a budapesti István kórház orvosának Balatonszárszón

épült nyaralója és helyieket is gyógyított.

Vigyikán Tódor volt a község első fogásza.

1960 után Shulcze Károly fogász folytatta tevékenységét.

1948-1959. Dr Csapláros Imre: Kötcséről került Balatonszárszóra, népszerű „lovas” doktorként

ismerték az emberek. Megszervezte a helyi vöröskeresztet, zöldkeresztet (anya és csecsemővédelem), rákszűréseket indított, egészségügyi előadásokat tartott.

1959-1988. Dr Kiss Gyula: Öreglakról került Balatonszárszóra. Tüdő-, látás-, hallásvizsgálattal

bővítette a megkezdett szűrővizsgálatokat, véradásokat szervezett, vöröskeresztes tanfolyamokat tartott.

1959-1976-ig Pesti Sándorné korábbi szülésznő, mint körzeti ápolónő dolgozott mellette.

Szakmai vezetője volt a helyi laboratóriumnak és fiziotherápiának.

1985-ben szervezték meg Balatonszárszón a központi ügyeletet, melyet mint ügyvezető körzeti főorvos

Dr Kiss Gyula vezetett.

Nyugdíjba vonulása után Balatonszárszó díszpolgára lett.

 

1965 után Dr Kőszeghy Miklós fogorvos dolgozott Balatonszárszón.

1969-..... Dr Kovács Mária fogorvos folytatja a falu és vonzáskörzete lakóinak fogai kezelését,

vezeti a fogászati rtg. működtetését.

1986-2006. Dr Baron Katalin mint az első balatonszárszói gyermekorvos praktizált.

1988-...... Dr Hódi István háziorvos, belgyógyász és üzemorvostan szakorvos végzi a

felnőtt betegek ellátását.

1988-1993-ig mint ügyvezető körzeti főorvos vezette a központi ügyeleti rendszert.

Szakmai vezetője volt a falu rendelőjében 1994-ig működő laboratóriumnak és fiziotherápiás

részlegnek.

Megszervezte és 2005-ig működtette a Balatonszárszó-, Szólád és környékét ellátó otthonápolási

szolgálatot.

2016 évben ezen honlap létrehozásával és működtetésével megkezdte az online betegellátást és

lefektette a 2020-ban a COVID világjárvány idején általánossá vált telemedicinális betegellátás alapjait.

A balatonszárszói rendelőben 1998 óta vesz részt a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem-,

2017-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem-,

2020-tól a Debreceni Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékeinek munkájában.

2021 évben a Pécsi Tud. Egyetem Egészségtudományi Karral is együttműködési

megállapodást kötött.

Az eltelt években ezen egyetemek sok medikusa és szakorvos jelöltje végezte családorvosi gyakorlatát

a balatonszárszói praxisban. A szakmai munka elismeréseként a balatonszárszói praxist az Állami Egészségügyi

Ellátó Központ 2019.07.01-től számított 4 évig ismételten az egészségügyi felsőfokú szakmai képzés háziorvostan

szakirányú szakképző helyévé minősítette.

2017-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen címzetes főorvosi kinevezést kapott.

2020-tól nyugdíjasként és önállóan -a 2021 évben létrehozott praxisközösségekhez NEM csatlakozva- látja

el körzete betegeit.

 

2006-2014. Dr Rozs Andrea gyermekorvos látta el Balatonszárszón a gyermekek orvosi ellátását.

2014-2017. Dr Bátori Beáta volt a gyermekorvos településünkön.

2017-től Dr Merényi Éva látja el a gyermekorvosi praxis teendőit.

 

 

 

Érd:

2022.05.28. 3167 fő.