Jelenlegi hely

Archívum

Balatonszárszó egészségügyi ellátórendszerének történeti áttekintése.

 

Bábák:

1749. Posár Judit.

1900-s évek eleje: Veszpréminé,

Gyurcsekné,

1930-s évek: Balogh Józsefné,

Szincsák Györgyné,

1940-1959: Pesti Sándorné.

 

 

Védőnők:

.... - 1969-ig: Hevér Jánosné volt az első védőnő falunkban.

1969-től 1987-ig Stark Ilona védőnő dolgozott Balatonszárszón.

 

1987.08.01 - 2016.06.30. Egry Ágnes védőnő segítette a kismamákat és csecsemőiket munkájával. Lelkiismeretes és magasszintű tevékenységéért 2015-ben a Budapesti Semmelweis Egyetemen megrendezett "Az Év Védőnője" rendezvényen oklevélben részesült..

 

2016 - tól napjainkig Tamáskóné Eszlári Szabina a védőnő községünkben. 2005-ben végzett a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében. Védőnőként 2007-től Kötcsén dolgozott.

 

Önálló szakdolgozók:

Fiziotherápiás szakasszisztens: 1998 - .....: Dr Hódiné Májer Ágnes.

Pályamódosítás után 1998-ban került az egészségügybe.  Szakmai tanulmányait 2000-ben                                

fejezte be. Ezóta önállóan vezeti az önkormányzati finanszírozásban lévő balatonszárszói fiziotherápiás rendelőt, melyben hét környező település lakossága kap ellátást.                                                                                                                                                                                                                                                                                       2005-től 2013-ig vezette a balatonszárszói otthonápolási szogálatot. 2013-tól orvosirnokként résztvesz a balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxis munkájában.

 

 

Orvosok:

1930-s évek eleje: Dr Erőss József , Dr Balkányi István. 1948-ban körorvosi székhelyközség lett Balatonszárszó.

Az 50-es években Dr Hámory Vilmos nyugalmazott röntgen szakorvos saját rtg. készülékével

Balatonszárszón is dolgozott.

Dr Krepuska István orvos professzornak a budapesti István kórház orvosának Balatonszárszón

épült nyaralója és helyieket is gyógyított.

Vigyikán Tódor volt a község első fogásza.

1960 után Shulcze Károly fogász folytatta tevékenységét.

1948-1959. Dr Csapláros Imre Kötcséről került Balatonszárszóra, népszerű „lovas” doktorként ismerték az emberek.

Életútjéról leánya Csapláros Zsuzsanna így emlékezett:

Forrás: Facebook.                                                                                                                                                                                                                                              https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kotcse/kotcse...

Csapláros Imre (1893-1960)

Dr. Csapláros Imre 1893-ban Bácsbokodon született. Édesapja igazgató-tanító volt. Az egri ciszterci gimnáziumban érettségizett. A budapesti orvostudományi egyetemet négy évi dél-tiroli frontszolgálat hosszabbította meg. A diploma átvétele után Kötcsére került, ahol 1923-tól 1948-ig a következő községek tartoztak ellátási területéhez: Kötcse, Szólád, Szárszó, Teleki, Csepely, Meggyes és még pár puszta. A II. világháború alatt bizonyos ideig a kőröshegyi körorvost is helyettesített még öt faluval.

Patikát működtetett, hogy a legszükségesebb gyógyszerekért ne kelljen az embereknek 15 km-t kocsizniuk. Akkor még kevés volt a gyári készítmény, a felírt receptre felesége állította össze a porokat.

Korát megelőzve bevezette a terhes- és csecsemőtanácsadást, hivatalosan ez húsz év múlva indult meg. Feladatához tartozott az összes falu kútjainak vizsgálata, még a hentesnél levágott állatoké is, miután nem volt állatorvos ezen a területen.

Részt vett a Gazdakör megszervezésében Trimmel Henrikkel együtt. Népművelő előadásokra szólította fel hat falu tanítóit, melyből ő is oroszlánrészt vállalt.

Színes egyéniségéről, humoráról ma is adomák szállnak.

1945-ben felajánlotta lakása egy részét a megalakuló plébániának, valamint két plébános ellátásának, természetesen ingyen.

1948-ban a kör szétválasztása után Szárszóra került, ekkor csak Szólád és Földvárt látta már el. 1960-ban beteghez menet kerékpárjáról holtan esett le. Órák alatt ment el hat faluba a hír, ahonnan temetésére januári hidegben megszámlálhatatlanul jöttek az emberek. Áldozatos, nehéz életének emlékére íródott a „Curriculum vitae".

 

1959-1988. Dr Kiss Gyula: Öreglakról került Balatonszárszóra. Tüdő-, látás-, hallásvizsgálattal

bővítette a megkezdett szűrővizsgálatokat, véradásokat szervezett, vöröskeresztes tanfolyamokat tartott.

1959-1976-ig Pesti Sándorné korábbi szülésznő, mint körzeti ápolónő dolgozott mellette.

Szakmai vezetője volt a helyi laboratóriumnak és fiziotherápiának.

1985-ben szervezték meg Balatonszárszón a központi ügyeletet, melyet mint ügyvezető körzeti főorvos

Dr Kiss Gyula vezetett.

Nyugdíjba vonulása után Balatonszárszó díszpolgára lett.

 

1965 után Dr Kőszeghy Miklós fogorvos dolgozott Balatonszárszón.

1969-..... Dr Kovács Mária fogorvos folytatja a falu és vonzáskörzete lakóinak fogai kezelését,

vezeti a fogászati rtg. működtetését.

1986-2006. Dr Baron Katalin mint az első balatonszárszói gyermekorvos praktizált.

 

1988-...... Dr Hódi István Zoltán háziorvos, belgyógyász és üzemorvostan szakorvos végzi a felnőtt betegek ellátását. Diplomáját 1980-ban a szegedi SZOTE-n szerezte.Ebben az évben VI. éves medikusként a siófoki kórház osztályain végezte a diplomához szükséges gyakorlati teendőit, majd a diploma megszerzése- és

a katonaság alatti Marcali kitérő után visszahívták gyakornoknak a siófoki kórház I. belgyógyászatára, Dr Csonka Sándor osztályára. Szakmai mentorai Dr Kersák János,

Dr Csonka Sándor és Dr Zapf Tamás voltak. 1985-ben belgyógyászati szakvizsgát szerzett. Szakterülete a gastroenterológa lett, több száz gastroscópiás vizsgálatot végzett

Dr Kersák János akkori adjunctus mentorálása mellett.

1988-ban Dr Kiss Gyula nyugdíjba vonulása után Bereck Gyula tanácselnök hívta Balatonszárszóra ahol - jelenleg 35. éve- 1988.december 01-n állt körzeti főorvosként

munkába. 1988-1993-ig mint ügyvezető körzeti főorvos vezette a központi ügyeleti rendszert. 1989-től 1991-ig körzeti orvosi teendői mellett -szakember hiány miatt-

párhuzamosan továbbra is besegített a siófoki belgyógyászat sürgősségi gastroscópiás eseteinek végzésében.

Szakmai vezetője volt a falu rendelőjében 1994-ig működő laboratóriumnak és fiziotherápiás részlegnek.

1997-ben háziorvostan szakvizsgát szerzett, majd 1998-ban üzemorvostanból szakvizsgázott.

Megszervezte és 2005-ig működtette a Balatonszárszó-, Szólád és környékét ellátó otthonápolási szolgálatot.2016 évben ezen honlap létrehozásával és működtetésével

-az ország egyik legelső praxisaként- megkezdte az online betegellátást és lefektette a 2020-ban a COVID világjárvány idején általánossá vált telemedicinális

betegellátás alapjait.

A COVID világjárvány ideje alatt munkatársaival együtt folyamatosan végezte a betegellátást és szervezte a prevenciós feladatokat.

 

1998-ban vette át a Prof. Dr Arnold Csaba a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszék vezetője által adott mentori megbízást. A balatonszárszói

rendelőben 1998 óta vesz részt a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem-,2017-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem-, 2020-tól a Debreceni Orvostudományi

Egyetem Családorvosi Tanszékeinek munkájában. 2021 évben a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Karral is együttműködésimegállapodást kötött.

Az eltelt években ezen egyetemek sok medikusa és szakorvos jelöltje végezte családorvosi gyakorlatáta balatonszárszói praxisban. A szakmai munka elismeréseként a

balatonszárszói praxist az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2019.07.01-től számított 4 évig ismételten az egészségügyi felsőfokú szakmai képzés háziorvostan szakirányú

szakképző helyévé minősítette.

2017-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen címzetes főorvosi kinevezést kapott.

2020-tól nyugdíjasként látja el háziorvosi és oktatói feladatait.

 

2006-2014. Dr Rozs Andrea gyermekorvos látta el Balatonszárszón a gyermekek orvosi ellátását.

2014-2017. Dr Bátori Beáta volt a gyermekorvos településünkön.

2017-től Dr Merényi Éva látja el a gyermekorvosi praxis teendőit.

 

 

 

Érd:

2022.05.28. 3167 fő.