Május 19. A családorvosok világnapja.

"Gratulálok doktor úr a Családorvosok Világnapján!"  Ezekkel a szavakkal köszöntött ma reggel első paciensem

beszélgetésünk kezdetén.

Meglepődtem, de nagyon jól is estek ezek a szavak mivel negyvenéves praxisom során

hasonló jókívánságban még nem részesültem.

 

Alábbiakban egyes szakmai vezetőink gondolatait és küldött jókívánságait olvashatják:

 

„Napokon át rosszkedvű volt, szinte életunt. De időnként egy-egy percre visszanyerte egyensúlyát; néha egy-egy percre átjárta szívét annak a tudatnak a boldogító melegsége, hogy ezekben az években nem csak élt, hanem alkotott is valamit.”

A.J. Cronin: Réztábla a kapu alatt

Kedves Kollégák!

A.J. Cronin főhősének, a fiatal bányaorvosnak a lelkét formáló hatások érték az elmúlt hónapokban

a teljes háziorvos/házi gyermekorvos társadalmat is. Az elmúlt időszak nagy fizikai és lelki terhet rótt

Mindannyiunkra, reményeink szerint azonban éppen a háziorvoslásban, házi gyermekorvoslásban rejlő

munka szépsége segíthet át minket az elmúlt hónapok viszontagságain.

A Családorvosok Világnapja alkalmával sok szeretettel köszöntjük háziorvos, házi gyermekorvos, valamint

a praxisok mellett dolgozó asszisztens és ápoló kollégákat. Mellékletben küldjük a háziorvos, házi

gyermekorvos szakma világnap alkalmával közzétett nyilatkozatát.

Isten éltessen Mindnyájunkat a Családorvosok Világnapja alkalmából!

Budapest, 2021. május 19.

Üdvözlettel,

Dr Békássy Szabolcs orazágos kollegiális szakmai vezető főorvos,

Dr Muzsay Géza orazágos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos.

 

Isten éltesse a háziorvosokat/házi gyermekorvosokat a

Családorvosok Világnapján!

Építsük az egészségügyi ellátórendszer jövőjét Magyarországon is a családorvosokkal!

A Családorvosok Világszervezete (WONCA) 2010-ben május 19-t a Családorvosok Világnapjának

nyilvánította. Évről-évre ezen a napon hivatásunkat gyakorló háziorvosok/házi gyermekorvosok egy

kicsit megállunk, visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra, számvetést végzünk a családorvoslás

jelenéről és vázoljuk az előttünk álló célokat. A Családorvosok Világnapja alkalmából 2021. május 19-én

szeretnénk egy pillanatra valóban megállni, egyet szusszanni, egy kicsit magunkat ünnepelni, és

feleleveníteni azt az időszakot, ami a háziorvoslás számára is nagy kihívást jelentett az elmúlt hónapokban

a COVID pandémia megfelelő kezelése kapcsán. Szeretnénk egy kicsit elcsendesedni is, és megemlékezni

azon kollégáinkra, azon háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szakdolgozóira is, akik a koronavírus

közvetlen áldozataivá váltak az elmúlt időszakban. A frontvonalban dolgozó családorvosoknak hétről-hétre

új kihívásokkal kellett megbirkózniuk. A COVID-19 pandémia kirobbanását követően szerteágazó járványügyi,

infekciókontroll szabályokhoz történő alkalmazkodás jelentette a legfőbb nehézséget. Mérsékeltebben ugyan,

de korábban is kellett fertőző betegségek ellátásával kapcsolatos teendőket végezni a praxisokban, a

COVID-19 pandémiához hasonló mértékű járványügyi kihívásokkal azonban még idősebb kollégáink sem

szembesültek évtizedekre visszanyúló munkájuk során. Az elmúlt évtizedben a távkonzultáción, telemedicinális

eszközök használatán alapuló ellátásformák iránt az egészségügyi és infokommunikációs technológiai

fejlődéssel egyidejűleg egyre inkább megnőtt a szakmai és társadalmi igény egyaránt. A robbanásszerű áttörést

ezen a téren ugyanakkor egyértelműen a COVID-19 pandémia hozta el, hiszen a hatályban lévő egészségügyi

hatósági eljárásrendek alapján csak szigorúan kontrollált, lehetőség szerint a távkonzultációt előtérbe helyező

keretek között zajlott az ellátás betegeink és kollégáink védelme érdekében. A betegforgalom azonban a járvány

alatt sem csökkent, némileg még meg is haladta a korábbi években kimutatott havi 5-6 milliós háziorvos-beteg

találkozások átlagos számát, 2021. márciusban, a harmadik hullám közepén pedig 30 százalékos növekedést

tapasztaltunk az előző évek hasonló időszakához képest. A háziorvos-beteg találkozások száma március hónapban

már megközelítette a 7 milliós esetszámot. Hamarosan megszülettek azok a jogszabályi keretek is, melyek a

telemedicinális ellátásformákat törvényi szinten is elfogadott ellátásként ismerték el.

A hirtelen jövő változáshoz nem csak a praxisoknak kellett alkalmazkodniuk informatikai szempontból, hanem

a páciensek számára is egy újfajta megközelítést igényelt az orvoshoz fordulás módját illetően.

Mindez nagy türelmet igényelt a praxisok és betegek részéről egyaránt, hiszen mindenki egyfajta tanulási

folyamaton ment keresztül az új ellátásformákhoz való alkalmazkodás tekintetében. Rendkívül megterhelő volt a

praxisok számára már a második hullámban végzendő tevékenység is, ekkor még nem is sejtettük azonban,

hogy közelgő harmadik hullám még drasztikusabb lesz, és még nagyobb kihívás elé állítja az egész egészségügyi

ellátórendszert. Még nagyobb kihívás elé állította a családorvosokat is, hiszen a harmadik hullámban tapasztalt jelentős

esetszám növekedéssel egy időben elindult az oltási program végrehajtása is, mely európai viszonylatban unikális módon

az első pillanattól kezdve a családorvosokra támaszkodott. Megterhelő volt mindez, ugyanakkor a magyar családorvosok

egy emberként álltak a feladat mögött, és a magyar oltási program sikerének egyértelmű letéteményesei voltak a kórházi

oltópontokon szolgálatot teljesítő kollégák mellett. Számos szakmai egyeztetést igénylő, nehéz időszakként, ugyanakkor

büszkén tekintünk vissza ezekre a hónapokra, amikor 4.640.000 honfitársunk közvetlen oltásában, vagy oltópontra történő

irányításában vett részt több mint 10.000 háziorvos és szakdolgozó néhány hét leforgása alatt. Nem véletlen, hogy több

európai országban a magyar oltási modellt emlegették, és fokozatosan tértek át a családorvosok szerepének erősítésére

az egyes országok védőoltási programjának végrehajtásában. A fenti megpróbáltatások teljesítése szakdolgozóink nélkül

lehetetlen küldetésnek bizonyult volna, hálatelt szívvel, köszönettel tartozunk fáradhatatlan és áldozatos munkájukért.

Lehetetlen küldetésnek bizonyult volna a társadalmi szolidaritás, a megannyi praxisok felé érkező támogatás, biztatás,

a korábban megszokott hozzáférhetőség hiányából fakadó nehézségek elfogadása nélkül is.

A háziorvosok/házi gyermekorvosok pandémia kezelésben betöltött szerepén túl szeretnénk felhívni a figyelmet a

családorvosok kiemelt szerepére az egészségügyi ellátórendszer működésének, működtetésének egyéb területeit illetően is.

A világ egészségügyi ellátórendszerei általában kórház központúak. Az egészségügyi ellátórendszerek javítását szolgáló

egyfajta mutatóként lehet értelmezni, hogy a drágább, magasabb ellátási szinten igénybevehető egészségügyi szolgáltatások

helyett az olcsóbb, a lakosság számára hozzáférhetőbb alapellátás szintjén igénybevehetők-e, és milyen mértékben, bizonyos

szolgáltatások. A kórház centrikusság kiemelten jellemző a magyar egészségügyi ellátórendszerre is.

Örvendetes, hogy hosszú idő után Magyarországon is az alapellátás megerősítése fókuszba került, melynek első lépcsőjeként

az egészségügyi jogállásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók bérrendezését követően az alapellátó

praxisok dolgozói is bérkiegészítésben részesültek. Egyértelmű cél az alapellátás további erősítése, hogy a drágább,

kórházközpontú ellátások helyett a lakosság számára könnyebben hozzáférhető, olcsóbb ellátások legyenek igénybevehetők

a háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szintjén. A célok eléréséhez szükséges további szakmai egyeztetések megkezdődtek

az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Végezetül köszönetet szeretnénk mondani minden kollégánknak, minden

egészségügyben dolgozó szakembernek a pandémia kezelésével kapcsolatos munkáját illetően. Köszönetet szeretnénk továbbá

mondani honfitársainknak a járvány során tanúsított együttműködésük, támogatásuk kapcsán, melyekre számítunk a közeljövőben is,

hiszen a világjárvány leküzdése csak Önökkel együtt sikerülhet.