Archivum 2.

MÉGSEM VÁLTOZIK MEG EGYENLŐRE AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI RENDSZER.

A tervezett módosításáról szóló kormányrendelet kiadása elhalasztásra került.

A VALÓSÁG:

2021. december 22. Magyar Államkincstár.

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI RENDSZERRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2021. december 21-én kelt tájékoztatása szerint az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggő, és egyéb egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet kiadása elhalasztásra került. Figyelemmel a vonatkozó kormányrendelet kihirdetésének és hatályba lépésének elhalasztására, az egészségügyi szolgáltatóknak 2022. január 1-jétől nem kell (és nem is lehet) használniuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által üzemeltetett ELUKER rendszert. 2022. január 1-jétől az utazási utalvány kiállításában, leigazolásában nincs változás, azaz a háziorvosoknak és valamennyi egészségügyi szolgáltatónak (akitől a biztosított kéri) továbbra is ki kell állítania a biztosítottak részére az „Utazási utalvány” elnevezésű - UTK 30. számú - nyomtatványt. Az egészségügyi szolgáltatók 2022. január 1-jétől szintén a papír alapú „Utazási utalvány”-on - annak igazoló szelvényén - kötelesek igazolni továbbra is a biztosítottak megjelenéseit.

 

A KORÁBBAN KIADOTT TERVEZET:

2021. november 4. Magyar Államkincstár

A bIztosított személyek részére a Magyar Államkincstár utazási költségtérítést fizet abban az esetben,

ha például járóbeteg-szakellátást vesznek igénybe vagy, ha fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell utazniuk.Utazási költségtérítés rendszerint akkor jár, ha az egészségügyi ellátást a biztosított abban az

intézményben veszi igénybe, amely a területi ellátására kötelezett. Bizonyos esetekben más

intézményekbe történő utazáshoz is nyújtható támogatás, ha az indokolt.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek az utazási

költségtérítésről szóló 22. §-át a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének

megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény módosította 2022. január 1-jei hatállyal.
Az orvosok, egészségügyi szolgáltatók és a kormányhivatalok oldalán egyaránt jelentkező

bürokratikus és adminisztratív tehercsökkenés mellett állampolgári oldalon is több jelentős, pozitív

tartalmú változást eredményez az utazási költségtérítési rendszer átalakítása.


Az utazási költségtérítési rendszer 2022-től jelentős átalakuláson megy keresztül, amelynek a

legfontosabb elemei a következők:


„Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatvány megszüntetése

nem papíralapon kell kiállítani az Utazási utalványt, hanem az ambuláns lap/zárójelentés

kitöltésekor 4-5 kattintással ez kiváltásra kerül


elektronikus ügyintézés a beteg oldalán

menetjegy-csatolási kötelezettség eltörléseA megjelenések elektronikus igazolása2022. január 1-jétől kezdődően a betegnek nem kell előzetesen a háziorvosától, beutaló

orvostól semmilyen nyomtatványt, igazolást kérnie ahhoz, hogy az utazási költségét el tudja

számolni.
A megjelenések igazolására az egészségügyi szakellátás igénybevételekor kerül sor, egy

erre a célra létrehozott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által üzemeltetett

informatikai rendszerben (ELUKER).
A beteg utazási költségtérítés iránti igényének az informatikai rendszerben való rögzítéséről az

egészségügyi szolgáltató az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy egyéb dokumentumon

köteles tájékoztató szöveget elhelyezni.
Kiemelten fontos az orvos és a beteg közötti együttműködés (az orvos kérdezzen rá, a beteg

pedig jelezze, ha utazási költségtérítést kíván igénybe venni), és a megjelenésre vonatkozó

adatok orvos általi rögzítése, mert erre utólagosan nem kerülhet sor.
Az ELUKER rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a NEAK munkatársai tudnak

információval szolgálni.
Megszűnik az „Utazási utalvány”2022. január 1-jétől a háziorvos (vagy az arra korábban jogosult más orvos) nem állíthat ki

papír alapú „Utazási utalvány”-t (ez a jelenleg használt, sárga színű, 6 ablakos, sorszámozott

nyomtatvány).

Ha a beteg részére még 2021-ben kiállításra került „Utazási utalvány”, annak igazoló

szelvényén 2022. január 1-jétől nem lehet megjelenést igazolni.
A beteg a 2022. január 1-jét megelőzően részére kiállított „Utazási utalvány”-t az azon szereplő

utolsó megjelenés dátumától (a legkésőbbi leigazolt megjelenés 2021. december 31. lehet)

számított 6 hónapon belül - de legkésőbb 2022. június 30-ig - még benyújthatja, és utazási

költségét elszámolhatja az egészségbiztosítóval.
Mit kell az orvosnak - egy-egy kattintással - az új rendszerben rögzítenie, jelölnie?o a biztosított megjelenésének, illetve a szolgáltatónál történő felvételének és az onnan való

elbocsátásának a dátumát
o az ellátás típusát (járóbeteg, fekvőbeteg, rehabilitáció, gyógyászati ellátás, stb.)o az arra vonatkozó véleményét, hogy a biztosított betegsége, egészségi állapota alapján

tömegközlekedési eszközön utazni képes-e
o 16 éven felüli biztosított esetében, hogy egészségi állapota miatt kísérőre szüksége van-eo az arra vonatkozó információt, hogy a biztosított az ellátást a területi ellátására kötelezett

szolgáltatónál vette-e igénybe
Kiemelten fontos, hogy csak akkor kerüljön sor a területi ellátási kötelezettség jelzésére, ha

az egészségügyi szolgáltatónak a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) alapján áll fenn ezen

kötelezettsége. Egyéb esetben az orvosnak az arra vonatkozó információt kell a rendszerben

rögzítenie, hogy a beteget nem területi ellátási kötelezettség alapján látta el: ekkor a kormányhivatal

fogja vizsgálni, hogy indokolt-e az utazási költségek megtérítése.
Elektronikus ügyintézés2022-től az utazási költségtérítés iránti kérelmet be lehet nyújtani - Ügyfélkapus hozzáféréssel, a

Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) közzétett nyomtatvány használatával - elektronikus

úton is.
Az elektronikus ügyintézés révén a betegek kényelmesen, akár otthonról is intézhetik az utazási

költségtérítéssel kapcsolatos ügyeiket.
FONTOS!Az utazási költségtérítés iránti igénynek az orvosnál történő jelzése nem egyenlő a kérelem

benyújtásával. Az utazási költségtérítési támogatás kifizetését külön kérelmezni kell a SZÜF-ön

közzétett nyomtatvány használatával elektronikus úton; illetve a kérelem letölthető papír alapon

is, és azt postán valamint személyesen is be lehet adni a kormányhivatalnál.
Az egészségügyi ellátás igénybevételekor a beteg figyelmét fel kell rá hívni, hogy a kifizetést

külön kérelmeznie kell.