Már nem kérhetnek bárkitõl erkölcsi bizonyítványt a munkáltatók!

Az Országgyûlés által elfogadott adatvédelmi "salátatörvény" módosította a munka törvénykönyvét is, mely pontosan meghatározza, hogy a munkáltatók mely esetekben és milyen módon kezelhetik a munkavállalók erkölcsi bizonyítványát.

Korábban egyes munkáltatók szinte valamennyi munkakör esetén kötelezõen elõírták a munkavállalói számára az alkalmazás általános elõfeltételeként az erkölcsi bizonyítvány csatolását, amelynek eredeti példánya vagy másolata bekerült a munkavállaló személyügyi aktájába és a munkaviszony megszûnése után -jogszabály ellenesen- olykor még éveken át õrizték a dokumentumot.

    Az új munkajogi szabályok szerint az erkölcsi bizonyítványt kérõ munkáltatóknak elõzetesen meg kell határozniuk, hogy az abban található adatok mely munkakörök esetén zárhatják ki a foglalkoztatást. Csak olyan munkaköröket sorolhatnak ide, ahol törvény által védett titok, törvényben meghatározott munkáltatói érdek (például lõfegyverek használata) vagy a munkáltató jelentõs vagyoni érdeke sérülne, ha az erkölcsi bizonyítványban szereplõ adat ismeretének hiányában kerülne sor a foglalkoztatásra.

    A munkáltatóknak belsõ szabályzatukban fel kell sorolni a jogszabályi feltételeknek megfelelõ munkaköröket. A jelentõs vagyoni érdek sérelmének bemutatására érdekmérlegelési tesztet kell készíteni, az érintett pályázók, munkavállalók számára pedig tájékoztatót, amelyet az erkölcsi bizonyítvány bemutatását megelõzõen átadnak nekik.

    Az erkölcsi bizonyítványokat csak azoknál a munkavállalóknál tekintheti meg a munkáltató, akik pénzkezeléssel foglalkoznak, utalványozási, szerzõdéskötési vagy aláírási joggal rendelkeznek,  vagy rendszeresen nagy értékû vagyontárgyakat kezelnek, esetleg olyan jogosultsággal férnek hozzá a kulcs informatikai rendszerekhez, amelynek a visszaélésszerû gyakorlása a munkáltató jelentõs vagyoni érdeksérelmével járna.

    A hatósági állásfoglalás arra is utal, hogy a munkáltatók a jövõben nem készíthetnek másolatot az erkölcsi bizonyítványról, illetve azt sem papíralapú, sem elektronikus dokumentumként nem tárolhatják rendszereikben. A munkáltatók kizárólag arra jogosultak, hogy az erkölcsi bizonyítvány adatait tanulmányozzák - ez azonban önmagában is adatkezelést valósít meg, tehát fontos, hogy a munkavállalóknak szóló adatkezelési tájékoztató továbbra is utaljon erre.

    A munkáltatóknak a korábban beszerzett erkölcsi bizonyítványokat meg kell semmisíteniük, új erkölcsi bizonyítványt pedig csak akkor kérhetnek be, ha a feltételeknek megfelelõ dokumentumok már elkészültek.

Forrás: menedzserpraxis.hu