Jelenlegi hely

Díjtételek

A foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi ellátás díjazását a

„89/1995. (VII. 14.) Korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi

szolgálatról” nevű jogszabály 4. számú melléklete alapján az

alkalmazott dolgozók osztályba sorolása határozza meg.

Foglalkozás-egészségügyi díjtétel ajánlás 2022.  /Magyar Orvosi Kamara/

2022-11-23 09:10:00 FORRÁS: Szerző Nagy Marcell Hírek - MOK hírek.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ o) szakaszában kapott felhatalmazás alapján a MOK Elnöksége az alábbi ajánlást adja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási alapdíj vonatkozásában.
Az elnökségi határozat száma: 124/2022.11.16

A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő ajánlott szolgáltatási díjakFoglalkozás-egészségügyi osztály

Ft/Fő/év

D

20.000

C

20.000

B

24.000

A

24.000

 

 

A díjazást a munkáltatóval történt megegyezés szerint állapítjuk

meg, a Magyar Orvosi Kamara ajánlása figyelembe vételével.

Minden cég számára egyedi lehetőségeinek megfelelően

nagyfokú kedvezményeket biztosítunk!

 

4. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

,,A'' foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek ágazati számjelek

1. Bányászat C 10—14

2. Kohászat D 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az ,,A'' foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

,,B'' foglalkozás-egészségi osztálygazdasági tevékenységek

ágazati számjelek

1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás

A 01–02

2. Építőipar

F 45

3. Élelmiszerek és italok gyártása

D 15

4. Dohánytermékek gyártása

D 16

5. Textíliák gyártása

D 17

6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés

D 18

7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása

D 19

8. Fafeldolgozás

D 20

9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás

D 23

10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása

D 24

11. Gumi és műanyag termékek gyártása

D 25

12. Nemfém ásványi termékek gyártása

D 26

13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból

D 37

14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás

I 60

15. Vízi szállítás

I 61

16. Légi szállítás

I 62

17. Bútorgyártás

D 361

18. *Egészségügyi és szociális ellátás

N 85

19. Állategészségügyi tevékenység

N 852

20. Nyomdaipari termékek gyártása

D 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

______

* Indokolt esetben az ÁNTSZ illetékes intézetének egyedi elbírálása alapján az orvosok, illetve állatorvosok is besorolhatók a B kategóriába.

,,C'' foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az ,,A'' foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a ,,C'' foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

,,D'' foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az ,,A'', a ,,B'' és a ,,C'' foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.