Hogyan kaphat a beteg utazási költségtérítést 2022.július 01 után ?

Változások 2022. július 1-jétől: Megszünik az utazási utalvány, az igényt nem a háziorvosnál, hanem a szakellátonál kell jelezni, ezt a szakellátó rögzíti a NEAK informatikai rendszerébe, majd a betegnek is kérelmet kell benyújtani az egészségbiztosítóhoz.

2022. július 1-jétől az utazási költségtérítés igénylését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által üzemeltetett informatikai rendszerben kell rögzíteni. Ez a kötelezettség az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatót terheli. Ennek keretében az egészségügyi szolgáltató által kijelölt személy az utazási költségtérítési támogatás igénybevétele érdekében – az ellátást igénybe vevő kérésére – a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerében rögzíti

  • az ellátást igénybe vevő megjelenésének, illetve a szolgáltatónál történő felvételének és az onnan való elbocsátásának a dátumát,
  • az ellátás típusát,
  • az arra vonatkozó véleményét, hogy az ellátást igénybe vevő személy betegsége, egészségi állapota alapján közforgalmú személyszállítási eszközön utazni képes-e,
  • ha az ellátást igénybe vevő személy16 éven felüli, akkor rögzíti továbbá, hogy egészségi állapota miatt kísérőre szüksége van-e,
  • az arra vonatkozó információt, hogy az ellátást a területi ellátására kötelezett szolgáltatónál vették-e igénybe.

A fenti adatrögzítésre a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor kerül sor.

További kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatónak, hogy az utazási költségtérítési támogatás igénylésének a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben történő rögzítésének a megtörténtét az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy a szolgáltatás igénybevétele során keletkező egyéb dokumentumon fel kell tüntetnie.

Ki kell emelni, hogy ha az ellátást igénybe vevő személy kérésének hiányában nem került sor az informatikai rendszerben az utazási költségtérítési támogatás igénylésének rögzítésére, akkor utazási költségtérítési támogatás nem jár.

Külön rendelkezik arról is az új szabály, hogy miként kell eljárni akkor, ha az informatikai rendszerben történő rögzítésre üzemzavar vagy üzemszünet miatt nem került sor. Ez esetben az utazási költségtérítési támogatás igénylése a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben 8 napra visszamenőlegesen rögzíthető.

Utazási költségtérítés igénylése:

Új szabály lesz az is, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet

  • a Központ által erre a célra rendszeresített – a Kincstár honlapján és a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett – nyomtatványon vagy
  • a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett elektronikus űrlapon

az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy a törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott személy nyújthatja be. Így kell eljárni akkor is, ha az ellátott közforgalmú személyszállítási eszközön díjmentes utazásra jogosult, és kísérőre van szüksége.

Azaz, az igényt akkor is be kell nyújtani, ha például az utazási költségtérítést igénybe vevő személy 65 év feletti, és így díjmentesen utazhat, vagy az ellátottnak kísérőre van szüksége.

Végezetül meg kell említeni, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti fenti igény az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan való elbocsátás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető.