Gondolatok a 2018 évi háziorvosi tevékenységünk kapcsán.

A balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxisba bejelentkezett személyek száma az előző évekhez képest tovább növekedett, 2017.12.31-n 2026 fő volt, jelenleg 2018 decemberében 2043 fő.

Nemek szerint: 1.088 nő és 955 férfi.

Korosztályos megoszlás szerint:

14-19 év közötti 42 fő, 24 nő és 18 ffi,

20-39 év közötti 552 fő, 259 nő és 293 ffi,

40-59 év közötti 649 fő, 338 nő és 311 ffi,

60-79 év közötti 673 fő, 375 nő és 298 ffi,

80-.... év közötti 127 fő, 92 nő és 35 ffi.

Az adatokat elemezve látható, hogy a korfa sajnos elöregedő tendenciát mutat!

A bejelentkezett serdülő és fiatal személyek száma rendkívül kevés. Ennek oka lehet, hogy 14-18 éves korig a fiatalok főleg a megszokott gyermekorvosi ellátást veszik igénybe, valamint közülük sokan más városokban tanulnak és tanulmányi helyükön jelentkeznek be orvosi ellátásra.

Korcsoportonként 40 éves korig a férfiak száma kissé magasabb, majd 40 éves kor felett a hölgyek száma minden korcsoportban több. A különbség drasztikusan 80 év felett jelentkezik, itt a férfiak száma a felét sem éri el a nők számának!

A balatonszárszói és szóládi felnőtt populáció korfájában legnépesebb csoport a 60-79 év közötti nyugdíjasok csoportja.

Az országos tendenciának megfelelően lakhelyünkön is 40 éves kortól növekszik a férfiak halálozási aránya!

Az átlagéletkor fokozatosan növekvő tendenciát mutat. A megkezdett helyi egészségfejlesztési tevékenységgel sokat lehet a számokon javítani és a számok mögött ténylegesen meglévő emberek életét meghosszabbítani és az életminőségükön javítani. Az országos család-, nevelési-, gazdasági és egészségpolitikai jogszabályozási tevékenység mellett a helyi kezdeményezések is nagy jelentőséggel bírnak. Egészségünk megőrzése érdekében fontos a rendszeres testmozgás, a szűréseken való részvétel, az egészséges táplálkozás, a dohányzás mellőzése, a mértékletes alkohol fogyasztás, de fontos ezen általánosan ismert tényezők mellett a környezetvédelmi ismeretek bővítése is. A levegő védelme pl. az avarégetés mellőzésével, mely tevékenységet a balatonszárszóiak az elsők között hagytak el! Fontos a vizeink védelme, a környezetszennyezés csökkentése, stb. stb.

A lakosság körében magas számban lévő idősödő és idős életkorú személyek főleg a folyamatos ellátást igénylő krónikus betegségekkel jelentkeznek rendelőnkben, melyek ellátásában nagy segítséget jelent a rendelőnk technikai felszereltségének javulása (ABPM, számítógéphez csatlakoztatható Ekg stb.) és a szociális gondozóink munkája.

A munkánkat segítő tényezők mellett sok nehézséget okoz a napi nagyszámú beteglétszám ellátása során a nap mint nap bővülő bürokratikus feladatok megoldása.

 

Dr Hódi István háziorvos.