A megtisztelő díszpolgári cím és ami mögötte van.

 

https://youtu.be/IudI68c36eI   (13:30-tól)

Balatonszárszón háziorvosként ledolgozott 35 év után 2023. október 20-án az 56-os forradalom és szabdságharc 67. évfordulójára rendezett ünnepség keretében Fekete János polgármester adta át településünk megtisztelő kilencedik díszpolgári címét.

BALATONSZÁRSZÓ DÍSZPOLGÁRAI

1997. Ázsoth Gyula tanár, iskolaigazgató (1914 - 2008),

1998. Dr Kiss Gyula körzetiorvos (1929 - 1998),

1999. Smelka Ferenc tanár, iskolaigazgató,

2004. Szőke György tanár, grafikus,

2007. Csukás István (1936 - 2020) író,

2010. Nemes Márta, tanár, költészeti szakértő,

2011. Pesti Sándorné szülésznő, bába.

2015. Dr Obádovics Gyula matematikus,

2023. Dr Hódi István Zoltán háziorvos.

 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki azoknak, akik tevékenyen hozzájárultak a díszpolgári cím adományozásához:

Fekete János polgármester, Dr Tomka Ákos alpolgármester, Dr Vancsakovszky Gábor, Tefner Tibor, Németh Klaudia, Horváth István, Apáthi Kinga képviselőknek,

kezdeményező lobby tevékenységéért Csizmás Mihály Úrnak

és annak a többszáz ismerős barátomnak aki az átadás után személyesen vagy az interneten kereztül fejezte ki gratulációját és jókivánságait.

 

                                            Dr Hódi István háziorvos

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szakmai pályám meghatározó pontjai.

 

Dr Hódi István Zoltán háziorvos. / szül. Makó,1956.01.04./

 

Tanulmányok:

Szegedi Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar.

Végzés éve: 1980.

 

Szakvizsgák:

Belgyógyászat 1985,

Háziorvostan 1997,

Üzemorvostan 1998.

 

Tudományos munka:

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar,

Családorvosi Tanszék akkreditált oktató (2003-...)

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ: A praxis szakképző hellyé minősítve háziorvostan szakirányra. (2015.)

 

Szakmai gyakorlat, munkahely:

Marcali V. Kórház Szül.-Nőgy. Oszt.: 1980.

Siófok V. Kórház Belgyógyászat Oszt.: 1981.

Balatonszárszó: Ügyvezető körzeti főorvos 1988.

Vállalkozó háziorvos 1993.

Címzetes főorvosi kinevezés: Pécs Orvostudományi Egyetem 2017.09.29.

 

Munkatársak:

 

Késmárkiné Károlyi Éva OKJ-s háziorvosi és üzemorvosi ápoló.

Dr Hódiné Májer Ágnes orvosírnok, fiziotherápiás asszisztens.

 

Praxisba bejelentkezettek száma: 2014 fő. (2017. február.)

 

Átlagos napi betegforgalom: 71-72 fő.

 

 

 

 

 

Részletek:

 

A diplomát 1980-ban a szegedi SZOTE-n szereztem. Ezt követően a katonaság alatti Marcali kitérő után a siófoki kórház I. belgyógyászatára hívtak gyakornoknak Dr Csonka Sándor osztályára. Szakmai mentoraim Dr Kersák János, Dr Csonka Sándor és Dr Zapf Tamás voltak. 1985-ben belgyógyászati szakvizsgát szereztem. Szakterületem a gastroenterológa lett, több száz gastroscópiás vizsgálatot végeztem Dr Kersák János akkori adjunctus mentorálása mellett.

1988-ban Dr Kiss Gyula nyugdíjba vonulása után a Bereck Gyula tanácselnök által vezetett tanács a jelőltek közül engem bízott meg körzeti főorvosi munkával .

A körzetet 1988. december 01-n vettem át. 1988-1993-ig mint ügyvezető körzeti főorvos vezettem a központi ügyeleti rendszert. 1989-től 1991-ig körzeti orvosi teendők mellett -szakember hiány miatt- párhuzamosan besegítettem a siófoki belgyógyászati osztályon a sürgősségi gastroscópiás vizsgálatok végzésében.

Szakmai vezetője voltam a falu rendelőjében 1994-ig működő laboratóri-umnak és fiziotherápiás részlegnek..

Megszerveztem és 2005-ig működtettem a Balatonszárszó-, Szólád és környékét ellátó otthonápolási szolgálatot. .

2016 évben elindítottam a www.balatonszarszo-orvos.hu honlapunkat . Az oldal létrehozásával és működtetésével -az ország egyik legelső praxisaként- megkezdtük az online betegellátást és lefektettük a - 2020-ban a COVID világjárvány idején általánossá vált - telemedicinális betegellátás alapjait.

A COVID világjárvány ideje alatt munkatársaimmal együtt folyamatosan végeztük a betegellátást és szerveztük a prevenciós feladatokat.

 

1998-ban vettem át a Prof. Dr Arnold Csaba a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszék vezetője által adott mentori megbízást.

Az oktatói kinevezés után balatonszárszói praxisunk 1998 óta vesz részt a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem-,2017-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem-, 2020-tól a Debreceni Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékeinek munkájában. 2021 évben a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Karral is együttműködési megállapodást kötöttünk.

 

Három éve nyugdíjas orvosként dolgozom, utódom jelentkezését várom.

 

 

 

 

2023.09.06.

 

 

Dr Hódi István Zoltán.