Egészségügyi aktualitások.

Háziorvosi praxisunk rendelési rendje

a koronavírus-járvány miatt 2022. június

1-jéig meghosszabbított veszélyhelyzet

ideje alatt.

Továbbra is megmarad a bejelentkezési rendszer,

 

a telemedicinálási rendelés és a

 

praxis egészségügyi intézményeinek építészeti

 

adottságai miatt biztosítható infekció-controll

 

szintnek megfelelő ellátási szint garancia.......

 

Praxisunk -a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megküldött javaslat alapján kialakított-

ellátási rendje 2021.12.14-től.

08:00 – 09:00 Telemedicinális ellátás: hívható Dr Hódi István, 30/9621-133.

 

(Ebben az időszakban elsősorban a PRAXISUNKBA TARTOZÓ betegeink hívását várjuk.)

 

 

09:00 – 11:00 Hagyományos betegellátás vizsgálatra előjegyzett betegeinket

 

balatonszárszói rendelőkben fogadjuk, mivel csak itt biztosítható az előírt infekció-

 

controll .

 

(EZ IDŐ ALATT A TELEFONHÍVÁSOK MELLŐZÉSÉT KÉRJÜK !!!!)

 

A szóládi rendelőben a veszélyhelyzet alatt is változatlanul biztosítunk prevenciós rendelést változó időben

 

igényeknek megfelelően. / Védőoltás beadás, tanácsadás, .../

 

 

11:00 – 12:00 Telemedicinális ellátás: telefonon ill. Viberen hívható Dr Hódi István, 30/9621-133.

 

(Ebben az időszakban elsősorban az AMBULÁNS betegeink hívását várjuk.)

 

 

12:00 – 13:00 Receptkérés és vizsgálatra időpontkérés: Tel. 84/362-778,

 

 

13:00 – 16:00 Bejelentkezett dolgozók üzemorvosi ellátása, e-mailok megválaszolása, receptírás,

 

on-line tanácsadás, -egészségnevelés.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A RENDELÉSEN ELŐZETES IDŐPONTFOGALÁS NÉLKÜL JELENTKEZŐKET

 

-A SÜRGŐS/ÉLETVESZÉLYES ESETEK KIVÉTELÉVEL- CSAK A BEJELENTKEZETT

 

BETEGEK ELLÁTÁSA UTÁN TUDJUK ELLÁTNI BALATONSZÁRSZÓN A RENDELÉSI IDŐ VÉGÉIG!!!

 

 

Rendszeresen szedett gyógyszerek felírásának kérése: 12:00 – 13:00 között a 84/362-778-s

 

telefonszámon vagy időkorlátozás nélkül a gyogyszerem@gmail.com e-mail címen.

 

 

Baleset illetve heveny rosszullét esetén segélykérés vagy mentő hívás a 112 telefonszámon javasolt

 

illetve Siófokon a városi kórház Sürgősségi Osztálya beutaló nélkül is fogadja a heveny ellátásra

 

szoruló betegeket 0-24 óráig.

 

 

A 31/2021 EMMI rendelet szerint az egészségügyi vészhelyzet megszűnése után is köteles mindenki

 

(a hat év alatti gyermekek és a psychés fogyatékkal élők kivételével) az egészségügyi intézményekben

 

szájmaszkot használni!

 

 

Balatonföldváron ügyelet a 84/340-113 számon érhető el.

 

Az ügyeleti idő hétköznap 16:00 – 08:00-ig, ünnepnap 00:00 – 24:00-ig tart.

 

 

Üzemorvosi vizsgálatra időpontkérés hétköznap 08:00 - 09:00 óráig a 30/415-1569 telefonszámon.

 

 

Dr Hódi István c. főorvos.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megküldött javaslat:

Javaslat a háziorvosi/házi gyermekorvosi ellátásrend kialakítására a

Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021.06.18-án, 36982-1/2021/EÜIG

iktatószámon kiadott rendelkezése értelmében.

 

A 36982/1/2021/EÜIG iktatószámon kiadott levél értelmében a betegellátás során az alábbi rendelkezések, eljárásrendek, jogszabályok tekintendők

irányadónak:

 ●Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban

 4/2000.(II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.

 ●33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM

rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során

alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról.

343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról.

A járványügyi készültség2021.december 18-ig történő meghosszabbításával, valamint az NNK által kiadott rendelkezéssel egyidejűleg a háziorvosi praxisok

ellátásrendjének kialakítása során az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk.

 

1.A váróhelyiségekben biztosítani kell, hogy a páciensek között legalább 1 méter távolság megtartható legyen. A váróhelyiségben ne legyenek újságok,

magazinok, gyermekjátékok stb. Jó gyakorlatnak számít az alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló kihelyezése a váróhelyiségbe (ennek beszerzéséről

és feltöltéséről az egészségügyi szolgáltatónak kell gondoskodnia), hogy a páciensek és kísérőik érkezéskor és távozáskor kezet fertőtleníthessenek.1A

váróhelyiségben és az orvosi rendelőben a betegnek és kísérőjének maszk használata kötelező.

 

 2.Indokolt, hogy a légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes megjelenés helyett először telefonon vegye fel a kapcsolatot a

betegellátóval. A telefonos konzultáció során az anamnesztikus adatok és a jelen tünetek alapján tisztázandó, hogy felmerül-e COVID-19 fertőzés gyanúja.2

 

 3.Javasolt a rendelési időben -a sürgősségi esetek kivételével -előjegyzési rend szerint fogadni a betegeket annak érdekében, hogy tervezett betegellátás

keretén belül a praxisok szűrési, gondozási tevékenysége a jogszabályok által előírt infekciókontroll valósuljon meg. A betegelőjegyzési rend tartásának

szükségességét a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendelet is szabályozza3. Időpont nélkül is lehetővé kell tenni

az orvos-beteg találkozást amennyiben annak elmaradása a beteg állapotának romlásához vezethet. 

Az előjegyzési rend kialakításának módszertana a praxisok saját hatáskörén belül kezelendő, azzal a kitétellel, hogy az előjegyzési rendről a betegeket

megfelelő módon tájékoztatni szükséges.

 

4.A járvány harmadik hullámának végét követően, ahol eddig nem valósult meg, indokolt a személyes találkozással járó, előjegyzési rend alapján szervezett

betegvizsgálatok számát növelni, ugyanakkor Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről4szóló jogszabály

értelmében a hagyományos személyes találkozáson alapuló betegvizsgálaton túl, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

személyes jelenlétet nem igénylő, hivatkozott rendeletben tételesen felsorolt tevékenységeket telemedicinális úton javasolt nyújtani.

A rendelet 3.§ (1) g) pontja értelmében az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell a telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és

betegtájékoztatót.

 

Budapest, 2021.06.24.

 

dr. Békássy Szabolcs országos kollegiális háziorvosi szakmai vezető Háziorvosok Online Szervezete

dr. Havasi Katalin Házi Gyermekorvosok Egyesülete dr. Kovács Tamás Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermek alapellátás Tagozat

dr. Kozma Gábor országos háziorvos szakfelügyelő

dr. Muzsay Géza országos kollegiális házi gyermekorvosi szakmai vezető

dr. Szabó János Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvostan Tagozat

dr. Tordas Dániel országos házi gyermekorvos szakfelügyelő.