Archivum 1.

Lezárt, eredménytelen pályázat !!!

Az alábbiakban az aktualitását vesztett pályázati kiírás olvasható.
 

 

 

A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő balatonszárszói központú felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában-, és feladatellátási szerződés keretében történő, határozatlan időtartamú ellátására.

PRAXIS/JOG VÁSÁRLÁSI  PÁLYÁZAT !

 

A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő balatonszárszói központú felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában-, és feladatellátási szerződés keretében történő, határozatlan időtartamú ellátására.

A praxis központi rendelője: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

Csatolt községi rendelő: 8625. Szólád, Kossuth u. 32.

Praxisjog jelenlegi tulajdonosa: Dr Hódi István Zoltán (36356) háziorvos, Siómed Kft. ügyvezetője.

A jelenleg hatályos, határozatlan idejű feladatellátási szerződés meghatalmazottja: A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A pályázat nyertesének 2023. január 01-n kerül a praxisjog és a praxis birtokába. 
 

Pályázati feltételek: 

- A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,  valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,  továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben  foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához  szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  előírásainak, 

- - büntetlen előéletű, 

- - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

- - Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

Pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai életrajz, 

- motivációs levél, 

- iskolai végzettséget, 

- szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító  okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni  vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat véleményezése, valamint  tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba  beleegyezik,

0- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a  pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázatban kiírt praxis elnyerésének joga térítésköteles!

1./ A meghirdetett háziorvosi praxisjog irányára: 35.000 EUR,

2./ Praxisjog + 22év alatt kiépített informatikai hardwer és szoftver rendszer: 48.000 EUR,

3./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + rendelői bútorok, műszerek: 49.000 EUR.

4./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + + bútorok, műszerek + www.balatonszarszo-orvos.hu webblap: 52.000 EUR.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. június 30.

A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell  érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk  figyelembe venni. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen:

posta cím: Siómed Kft. cím: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

személyesen munkanapokon 12:00 – 13:00 óra között a balatonszárszói felnőtt háziorvosi rendelőben.. 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára  adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi praxis”.

.

 

A praxisjog átadásának legkorábbi tényleges időpontja: 2023. január 01.

A nyertes pályázó elfogadja, hogy a praxisjog az adásvételi szerződés megkötését követő hat hónap után-, a teljes vételár megfizetését követően kerül birtokába.

Elfogadja, hogy a szerződés megkötésekor 10% foglalót fizet, majd hat hónapon belül átutalja a Siómed Kft számlájára a hátralékot.

 

A praxisjog adásvételi szerződés megkötésének egyéb feltétele:

- A nyertes pályázót - az ellátott községek Önkormányzatainak - befogadó nyilatkozatainak

kézhezvétele után köti meg a Siómed Kft. az adás-vételi szerződést. 

A pályázatok elbírálása: A Siómed Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő vételi ajánlat hiányában az eljárást érvénytelennek nyilvánítsa és praxis eladási ajánlatát visszavonja.

A pályázatok elbírálásáról a Siómed Kft. vezetése a Balatonszárszói és a Szóládi Önkormányzatok pályázati határidő  lejártát követő rendes ülését követően dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus  úton értesítjük. 

Mivel a pályázat elnyeréséhez önkormányzati hozzájárulás is szükséges, a pályázatot kiíró Siómed Kft kijelenti-, a pályázó pedig elfogadja, hogy

a formailag és tartalmilag megfelelő pályázat beadása még nem jelent azonnali garanciát az adásvételhez, illetve

a vesztes pályázatot beadót semmiféle kártérítés nem illeti és

a pályázat összes költsége pályázót terheli !

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Dr Hódi István háziorvos, Siómed Kft ügyvezetől kérhető a  siomed@t-online.hu e-mail címen. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.balatonszarszo-orvos.hu 

- https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/ 

- https://mok.hu/praxishirdetes

 

 

 

A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő balatonszárszói központú felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában-, és feladatellátási szerződés keretében történő, határozatlan időtartamú ellátására.

 

A praxis központi rendelője: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

Csatolt községi rendelő: 8625. Szólád, Kossuth u. 32.

Praxisjog jelenlegi tulajdonosa: Dr Hódi István Zoltán (36356) háziorvos, Siómed Kft. ügyvezetője.

A jelenleg hatályos, határozatlan idejű feladatellátási szerződés meghatalmazottja: A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A pályázat nyertesének 2023. január 01-n kerül a praxisjog és a praxis birtokába. 
 

Pályázati feltételek: 

- A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,  valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,  továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben  foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához  szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  előírásainak, 

- - büntetlen előéletű, 

- - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

- - Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

Pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai életrajz, 

- motivációs levél, 

- iskolai végzettséget, 

- szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító  okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni  vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat véleményezése, valamint  tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba  beleegyezik,

0- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a  pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázatban kiírt praxis elnyerésének joga térítésköteles!

1./ A meghirdetett háziorvosi praxisjog irányára: 35.000 EUR,

2./ Praxisjog + 22év alatt kiépített informatikai hardwer és szoftver rendszer: 48.000 EUR,

3./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + rendelői bútorok, műszerek: 49.000 EUR.

4./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + + bútorok, műszerek + www.balatonszarszo-orvos.hu webblap: 52.000 EUR.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. június 30.

A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell  érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk  figyelembe venni. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen:

posta cím: Siómed Kft. cím: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

személyesen munkanapokon 12:00 – 13:00 óra között a balatonszárszói felnőtt háziorvosi rendelőben.. 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára  adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi praxis”.

.

 

A praxisjog átadásának legkorábbi tényleges időpontja: 2023. január 01.

A nyertes pályázó elfogadja, hogy a praxisjog az adásvételi szerződés megkötését követő hat hónap után-, a teljes vételár megfizetését követően kerül birtokába.

Elfogadja, hogy a szerződés megkötésekor 10% foglalót fizet, majd hat hónapon belül átutalja a Siómed Kft számlájára a hátralékot.

 

A praxisjog adásvételi szerződés megkötésének egyéb feltétele:

- A nyertes pályázót - az ellátott községek Önkormányzatainak - befogadó nyilatkozatainak

kézhezvétele után köti meg a Siómed Kft. az adás-vételi szerződést. 

A pályázatok elbírálása: A Siómed Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő vételi ajánlat hiányában az eljárást érvénytelennek nyilvánítsa és praxis eladási ajánlatát visszavonja.

A pályázatok elbírálásáról a Siómed Kft. vezetése a Balatonszárszói és a Szóládi Önkormányzatok pályázati határidő  lejártát követő rendes ülését követően dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus  úton értesítjük. 

Mivel a pályázat elnyeréséhez önkormányzati hozzájárulás is szükséges, a pályázatot kiíró Siómed Kft kijelenti-, a pályázó pedig elfogadja, hogy

a formailag és tartalmilag megfelelő pályázat beadása még nem jelent azonnali garanciát az adásvételhez, illetve

a vesztes pályázatot beadót semmiféle kártérítés nem illeti és

a pályázat összes költsége pályázót terheli !

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Dr Hódi István háziorvos, Siómed Kft ügyvezetől kérhető a  siomed@t-online.hu e-mail címen. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.balatonszarszo-orvos.hu 

- https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/ 

- https://mok.hu/praxishirdetes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------